• 021-66597800
 • 2990 028 0912
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تمام ویرایش های سانیار

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به تغییرات ساختاری وب سایت سانیار , برآن شدیم تا تمام ویرایش های قبلی سانیار در قالب فایل DBF در اختیار شما قرار گیرد


ویرایش 3.0.0.9 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در آذرماه 91:

در این نسخه "کنترل اعتبار مشتریان" معرفی گردید .

دانلود فایل PDF


ویرایش 3.0.0.10 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در دی ماه 91:

در این نسخه "ابزار تغییر نرخ مصوبه فروش" معرفی گردید .

دانلود فایل PDF


ویرایش 3.1.0.2 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در دی ماه 91:

در این نسخه موارد ذیل  معرفی گردید :

 • رزرو موجودی در برگه های فروش
 • امکان اجباری کردن کالای مرتبط در برگه های فروش 
 • ابزار درج کد طرف حساب برای اضافات وکسور غیر موثر در برگه های فروش
 • تهاتر برگه های فروش (این امکان اینک منسوخ گردید و غیر قابل استفاده است . ابزارجایگزین این ابزار در نسخه ........ طراحی گردیده است )

دانلود فایل PDF


ویرایش 3.1.0.3 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در دی ماه 91:

در این نسخه موارد ذیل  معرفی گردید :

 • ابزار جستجوی برگه ها - Ctrl+F
 • تهیه گزارش آنالیز حسابها + اسناد مخزن
 • توابع سانیار در فرمت های چاپی
 • آموزش تبدیل اعداد به حروف در فرمت های چاپی

دانلود فایل PDF


ویرایش 3.1.0.4 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در بهمن ماه 91:

در این نسخه "ابزار بستن حسابهای موقت و دایم (اختتامیه) سانیار"  و "ابزار کپی مصوبه فروش" معرفی گردید.

دانلود فایل آموزشی PDF بستن حسابهای موقت و دایم (اختتامیه) سانیار

دانلود فایل آموزشی PDF ابزار کپی مصوبه فروش


ویرایش 3.1.0.5 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در بهمن ماه 91:

در این نسخه "ابزار ایجاد سند افتتاحیه " معرفی گردید.

دانلود فایل آموزشی PDF ایجاد سند افتتاحیه سانیار


ویرایش 3.1.0.6 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در اسفند ماه 91:

در این نسخه "ابزار انبارگردانی" معرفی گردید.

دانلود راهنمای نسخه 3.1.0.6

دانلود فایل راهنمای PDF انبارگردانی


ویرایش 3.2.0.7 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در دی ماه 92:

در این نسخه موارد ذیل معرفی شده است :

 • جایگزینی کلید اینتر به جای F4
 • معرفی واحد های اصلی انبار و فروش
 • افزودن ابزار اختصاص کالا به انبار در فرم کالاهای انبار 
 • افزودن ابزار اختصاص کالا به طبقه بندی برگه های فروش
 • افزودن ابزار اختصاص خودکار حسابهای تفصیلی به سطوح تفصیلی 
 • افزودن ابزار اختصاص خودکار حساب های تفصیلی به  مدیریت اشخاص و طبقه بندی اشخاص
 • فاکتور نقدی 
 • ترتیب نمایش رکوردهای چاپی
 • کنترل بودجه
 • ابزار صدور پیامک از محل گزارش ها
 • امکان درج "ریز دریافت کننده / پرداخت کننده"

دانلود فایل PDF راهنمای نسخه 3.2.0.7


ویرایش 3.2.1.1 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در تیر ماه 94: 

در این نسخه موارد ذیل معرفی شده است :

 • آلارم های سانیار
 • تنظیمات برگه اول دوره "رسید انبار" و "برگه دریافت و پرداخت"
 • افزودن امکاناتی به "ابزار انتقال بین برگه های فروش و انبار  "
 • ورود اطلاعات از اکسل در "برگه دریافت و پرداخت " و فرم "مدیریت اشخاص"
 • درج "بانک و شعبه " در برگه دریافت و پرداخت 
 • "محاسبه و درج اضافات و کسور" برگه رسید انبار
 • "ابزار اختصاص گروهی تفصیلی ها به طبقه بندی اشخاص"

دانلود فایل راهنمای نسخه 3.2.1.1

دانلود فایل نمونه برای ایمپورت از فایل اکسل در برگه دریافت و پرداخت 

دانلود فایل نمونه برای ایمپورد از فایل اکسل در فرم مدیریت اشخاص


ویرایش 3.2.1.2 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در بهمن 94: 

در این نسخه موارد ذیل معرفی شده است :

 • تنظیم کنترل چاپ برگه ها در صورت ثبت بودن برگه ها 
 • تهاتر برکه های فروش و انبار 
 • تغییرات برگه درخواست خرید و درخواست کالا از انبار 
 • افزودن ابزار "درختواره سازمانی" در برگه های اضافات و کسور 
 • ابزار تعیین نرخ در برگه "برگشت به خرید"
 • کنترل آلارم های سانیار در گروه های کاربری 
 • کنترل دسترسی "آنالیز حسابها" از محل گروه های کاربری
 • ابزار ثبت گروهی "برگه های فروش , انبار و خزانه "
 • کنترل بودجه "در سطح کل و معین "
 • امکان معرفی "بانک و شعبه " در برگه دریافت و پرداخت 
 • ابزار تعیین نرخ های فروش مختلف در برگه های فروش 
 • کنترل دسترسی "ابزار انتقال بین برگه های فروش و انبار " در گروه های کاربری
 • صفحه بندی در برگه های "کالاهای انبار " , "اختصاص کالا به انبار " و "کالاهای طبقه بندی برگه های فروش"
 • ایحاد دسترسی "تنظیمات سیستم " در گروه های کاربری

دانلود فایل راهنمای نسخه 3.2.1.2


ویرایش 3.2.1.3 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در شهریور 95 : 

در این نسخه دیسکت مالیات  و خروجی TTMS معرفی شده است 

دانلود فایل راهنمای PDF نسخه 3.2.1.3

دانلود راهنمای PDF ابزار ساخت خروجی های TTMS


ویرایش 3.2.1.5 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در اردیبهشت 96 : 

در این نسخه موارد ذیل معرفی شده است :

 • امکان درج "اطلاعات تکمیلی" اشخاص در پنجره "ایجاد شخص جدید" برگه های فروش
 • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در "ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ " و "ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺷﺨﺎص " درھﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب و ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪ 

دانلود فایل راهنمای PDF نسخه 3.2.1.5


ویرایش 3.2.1.6 مجموعه نرم افزاری تحت وب سانیار

ارائه شده در شهریور 96 : 

در این نسخه امکانات ذیل معرفی شده است :

 • کپی برگه های اضافات و کسور و برگه های کارکرد
 • درج سه صفر با کلید Space
 • جدا شدن برگه "کالاها " در فرم طبقه بندی برگه های انبار
 • کپی برگه های فروش
 • کپی آرتیکل های سند حسابداری
 • عدم کنترل تطابق شماره و تاریخ در برگه های انبار 
 • امکان انتخاب شماره های متقاطع در ابزار انتقال بین برگه ها 
 • نمایش رکوردهای فاقد کدینگ در برگه دریافت و پرداخت 
 • انتخاب چند کالا در هنگام درج کالا در برگه های انبار 
 • نمایش عنوان کاربر و تاریخ آخرین ویرایش برگه های سیستم 
 • اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﯿﻠﺪ "ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت " در ﮐﺎﻻھﺎی اﻧﺒﺎر و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ ﺟﮫﺖ ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی اﻧﺒﺎر 
 • اضافه شدن ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ , ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ و دوره ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دوره ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮﮐت
 • ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل در اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺒﺎر (Ctrl+f)

دانلود فایل راهنمای PDF نسخه 3.2.1.6


© 2020 طراحی و پیاده سازی توسط سانیار Sanyar